Politika zasebnosti

Spoštovane stranke podjetja Ledum Kamara SK s.r.o. 

 

Naše podjetje zelo ceni vaše zaupanje in daje velik poudarek varovanju vaših podatkov, vključno z osebnimi podatki, med njihovo obdelavo. Podjetje vse osebne podatke obdeluje izključno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo njihovo varovanje.

Namen te izjave je obveščanje o obdelavi osebnih podatkov, ki nastane v zvezi z obiskom naše spletne strani, kot tudi o nekaterih drugih primerih obdelave osebnih podatkov.

Za nas je pomembno, da se pri uporabi naših sistemov počutite varne, zato je varovanje vaših osebnih podatkov pomemben element pri izgradnji sistemov in postopkov, ki se uporabljajo v našem podjetju. Ta pravila pojasnjujejo, kako Ledum Kamara SK s.r.o., s sedežem Zámocká 30, 811 01 Bratislava, matična številka: 17 330 254, podjetje vpisano v Poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, Oddelek: Sro, vloga št.: 104096/B (v nadaljevanju "Upravljalec"), obdelujemo vaše osebne podatke v povezavi s funkcionalnostmi naše spletne strani www.tonerpartner.si (v nadaljevanju „spletna stran“). Ta Pravila obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju »Pravila«) so pomembna za vas, še posebej, če ste blago naročili preko spletne strani.

 

Pri obdelavi osebnih podatkov nas vodi predvsem Uredba Evropskega parlamenta in sveta (EU) 2016/679 o varovanju  fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Direktivo 95 /46/ES (Splošna uredba o varovanju podatkov) [v nadaljevanju "GDPR"], določbe zakona št. 18/2018 Ur.l. o varovanju osebnih podatkov in o spremembah nekaterih zakonov, Zakon št. 351/2011 Ur.l. o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: »Zakon o EK«) ter drugi relevantni zakonski predpisi.

Naše podjetje se zavzema za nenehno izboljševanje politike, postopkov in sistema varovanja osebnih podatkov ter jih v ta namen ustrezno posodablja in izboljšuje. V prizadevanju za učinkovito varovanje osebnih podatkov pridobivamo in uporabljamo najnovejša znanja v praksi. 

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo ali uporabljamo za druge namene kot za tiste, za katere ste nam jih zavestno posredovali in ki so v skladu s temi Pravili. Zaposleni v našem podjetju in druge osebe, ki sodelujejo pri naši dejavnosti, so dolžne varovati zaupnost vseh informacij in dokumentov o zadevah v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varovanjem vaših osebnih podatkov, jih lahko kadar koli pošljete na naslov našega sedeža na naslovu Zámocká 30, 811 01 Bratislava ali nas kontaktirate po e-pošti na naslov info@tonerpartner.si 

 

1. Kaj so osebni podatki?

 

 1. Osebni podatek pomeni vsak podatek, na podlagi katerega vas lahko neposredno ali posredno identificiramo. Osebni podatki so lahko na primer ime, priimek, fotografija ali IP naslov. 
 2. GDPR pozna tudi posebno kategorijo osebnih podatkov, ki jih je treba obravnavati izjemno občutljivo. Posebne kategorije osebnih podatkov so takšni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatih, pa tudi genetski podatki, biometrični podatki, kot so prstni odtisi, namenjeni vaši identifikaciji, ali podatki v zvezi z zdravjem, spolnim življenjem ali usmeritvijo. Naše podjetje ni zainteresirano za obdelavo posebnih kategorij vaših osebnih podatkov pri sklepanju pogodbenih razmerij. Če ste nam posredovali take podatke, nas o tem obvestite preko zgornjih kontaktov in poskrbeli bomo za izbris iz naših zbirk podatkov, razen če nam veljavni pravni red SR ne preprečuje njihove odstranitve.
 3. Osebni podatki mladoletnih oseb se prav tako vodijo po posebnem režimu. Obdelava osebnih podatkov otrok nas ne zanima, v naših pogojih poslovanja pa navajamo, da lahko naročilo odda le oseba, starejša od 16 let. Vsekakor pa teoretično lahko pride do obdelave tovrstnih osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, še posebej glede na to, da lahko naročilo preko spletne strani odda tudi mladoletna oseba, saj ne obdelujemo v zvezi z oddajo naročila (in ob upoštevanjem načela minimizacije podatkov) osebnih podatkov v zvezi z datumom rojstva ali starostjo. Če ste nam posredovali take podatke, ali kot zakoniti zastopnik otroka veste, da so bili ti podatki posredovani, nas o tem obvestite preko zgornjih kontaktov in poskrbeli bomo za izbris iz naših zbirk podatkov, razen če nam veljavni pravni red SR ne preprečuje njihove odstranitve.

 

 

2. Zakaj obdelujemo osebne podatke?  

 

 1. Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako operacijo ali niz operacij z osebnimi podatki, kot so pridobivanje, organiziranje, shranjevanje, iskanje, brskanje, uporaba, širjenje, brisanje ali razpolaganje z osebnimi podatki, ne glede na to, ali se izvaja z avtomatiziranimi ali ne-avtomatiziranimi sredstvi.
 2. Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem z namenom obdelave vašega naročila, torej izpolnitve določil po kupoprodajni pogodbi.   
 3. Poleg tega obdelujemo tudi vaše osebne podatke, če to zahteva ali dovoljuje veljavni pravni red Slovaške republike ali če obstajajo prevladujoči zakoniti interesi našega podjetja ali, v upravičenih primerih, tudi tretjih oseb, kot tudi na podlagi soglasja. 

 

3. Za katere namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo osebne podatke?  

 

Vaše osebne podatke obdelujemo na zakoniti podlagi:

Vaše osebne podatke obdelujemo za namene:

Osebni podatki, ki jih obdelujemo iz tega razloga, so zlasti:

1. Predpogodbena pogajanja, t.j. odgovarjanje na vaša vprašanja v zvezi s ponudbo našega blaga [črka b) 1. odst. 6 čl. GDPR]

Obravnava vaše zahteve za pridobitev podatkov. V ta namen izvajamo ukrepe pred sklenitvijo pogodbe, npr. če se na nas obrnete z vprašanji o našem blagu po e-pošti.

Ime, priimek, e-mail in podatki, ki jih navedete v svoji zahtevi.

2. Izpolnjevanje pravic in obveznosti na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med nami kot upravljalcem in vami kot zadevno osebo [črka b) 1. odst. 6 čl. GDPR]

Izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti, saj brez obdelave vaših osebnih podatkov ne bi mogli obdelati vašega naročila in vam dostaviti naročenih tiskarskih izdelkov ali izpolniti drugih pogodbenih obveznosti v skladu z našimi pogoji.

Podatki, potrebni za sklenitev pogodbe in obdelavo/dostavo naročila: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov (za fakturiranje ali korespondenco), IBAN/številka računa, IP naslov, s katerega je bilo naročilo oddano, ali je naročnik fizična oseba, samostojni podjetnik ali oseba, ki deluje v imenu pravne osebe (v zvezi s podjetniki tudi ustrezni identifikacijski podatki, kot so matična številka, davčna številka, ID številka za DDV), predmet naročila; ali (ii) za izvedbo pogodbe v skladu s komercialnimi pogoji: npr. ime in priimek, e-naslov v primeru dodatne komunikacije.

3. Zakonska obveznost upravljalca [črka c) 1. odst. 6. čl. GDPR]

Nekatere osebne podatke moramo obdelovati tudi po prejšnji točki, ker nas k temu zavezujejo različni pravni predpisi (npr. Zakon št. 431/2002 Ur. l. o računovodstvu, Zakon št. 222/2004 Ur. l. o dodani vrednosti ali Zakon št. 250/2007 Ur. l. o varstvu potrošnikov in spremembi zakona Slovaškega državnega sveta št. 372/1990 Ur l. o kaznivih dejanjih s spremembami) in drugi.

Nekateri osebni podatki po prejšnji točki, zlasti osebni podatki, vsebovani v računovodskih evidencah v smislu računovodskih in davčnih predpisov, ali podatki, ki so potrebni za obdelavo zahtevka.

4. Prevladujoči zakoniti interesi upravljalca [črka f) 1. odst. 6. čl. GDPR]

V interesu učinkovitega opravljanja naše poslovne dejavnosti uporabljamo storitve/produkte tretjih oseb, ki lahko za nas obdelujejo vaše osebne podatke (v nadaljevanju »Posrednik«). Posredniki za nas zagotovijo npr. (i) računovodske, skladiščne, IT ali pravne storitve; (ii) orodja neposrednega trženja; ali (iii) ciljano oglaševanje.

 

Ker smo del skupine podjetij, se lahko vaši osebni podatki prenesejo tudi znotraj te skupine za interne administrativne namene, vključno z obdelavo osebnih podatkov strank.

 

Izvajamo tudi neko obliko profiliranja naših strank na podlagi njihovega vedenja potrošnikov, da bi bolje ciljali na neposredno trženje.

 

Glede na vse zgoraj omenjene postopke obdelave smo izvedli t.i test ravnotežja, katerega rezultat je bil prevladujoč zakonit interes našega podjetja kot upravljalca, ki je sestavljen predvsem iz učinkovite organizacije poslovnih procesov, povezanih z našo poslovno dejavnostjo in promocijo naših izdelkov. Pri tem smo upoštevali predvsem naslednja dejstva:

 

 • Določbe GDPR, ki predvidevajo zakonit interes na strani upravljalca v nekaterih zgoraj navedenih postopkih obdelave;
 • Standardne tržne prakse v zvezi z uporabo posrednikov v zvezi s poslovnimi organizacijskimi in tržnimi dejavnostmi;
 • Razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zaradi obstoja ustreznega in razumnega (pogodbenega) razmerja med vami, kot posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, na eni strani in nami, kot upravljalcem, na drugi strani;
 • Obseg in narava podatkov, kjer se načeloma obdelujejo le nekateri osnovni podatki neobčutljive narave, kot so podatki za obračun, kontaktni podatki, podatki o naročilih in podatki o interakciji z našimi izdelki;
 • Relativna enostavnost doseganja zaključka obdelave v zvezi s postopki obdelave tržne narave.

 i.

ponudniki računovodskih/skladiščnih/IT/pravnih storitev: npr. ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov (za fakturiranje ali korespondenco), IBAN/številka računa, IP naslov, s katerega je bilo naročilo, ali je naravno oseba, samozaposlena oseba ali statutarna oseba pravne osebe (v primeru podjetnika tudi ustrezni identifikacijski podatki, kot so matična številka, davčna številka, ID številka za DDV), predmet naročila;

 ii.

ponudniki orodij neposrednega trženja: ime in priimek, elektronski naslov;

 iii.

ponudniki storitev ciljanega oglaševanja: elektronski naslov.

Prenosi osebnih podatkov znotraj Upravljalčeve skupine podjetij: možni so prenosi nekaterih osebnih podatkov, ki so navedeni v tem razdelku Pravil.

 

Profiliranje: podatki o vrstah, blagovnih znamkah, vrednostih in včasih kupljenih tiskarskih izdelkov; podatke o interakciji z našim novičnikom (odpiranje in dostop do posameznih povezav).

 

5. Tržni nameni na podlagi 3. odst. 62. člena Zakona o EK, ki nam omogoča izvajanje neposrednega trženja po elektronski pošti tudi brez vašega soglasja, če gre za trženje lastnega blaga in storitev, medtem ko smo pridobili vaše kontaktne podatke za dostavo elektronske pošte v zvezi z vašim naročilom, če vam je na voljo možnost, da preprosto in brezplačno zavrnete takšno obliko neposrednega trženja kadarkoli v času njihove pridobitve in z vsakim dostavljenim sporočilom, če prej ni prišlo do zavrnitve.

Promocija naših izdelkov in storitev.

ime, priimek, e-pošta.

6. Tržni nameni na podlagi vašega soglasja s črko a) 1. Odst. 6. čl. GDPR]

Vaše zanimanje za pošiljanje marketinških vsebin o trženjskih dejavnostih upravljalca. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete. Vendar pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

ime, priimek, e-pošta.4. Komu razkrivamo vaše osebne podatke?

 

 1. Osebne podatke dajemo na voljo samo pravim osebam in v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti oz. v skladu s prevladujočim zakonitim interesom upravljalca ali vašim soglasjem. Hkrati skrbimo, da so njihovi prejemniki zanesljivi subjekti, ki izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti. 
 2. Poleg tega vaše osebne podatke posredujemo le v potrebnem obsegu posrednikom, s katerimi imamo sklenjeno pisno pogodbo za namene varstva osebnih podatkov, kot so naši ponudniki programske opreme ali tehnična in varnostna podpora našega podjetja, računovodje, pa tudi drugi operaterji, kot so naši pravni zastopniki ali revizorji. V primeru, da vaše osebne podatke damo na razpolago takšnim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, vam bomo na podlagi vaše zahteve posredovali podrobnejše informacije v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
 3. Vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi skupni upravljalec, in sicer družbe v skupini podjetij upravljalca (v nadaljevanju »skupni upravljalec«) za interne administrativne namene. Upravljalec in Skupni upravljalec sta sklenila medsebojno pogodbo, po kateri je za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in obveznost posredovanja informacij v smislu GDPR odgovoren Upravljalec. Na zahtevo vam bomo z veseljem posredovali osnovne dele pogodbe po prejšnjem stavku.

 

5. V katere države posredujemo vaše osebne podatke?

 

 1. Za naše procese obdelave vedno poskušamo uporabljati predvsem partnerje v EU. Vaši osebni podatki v okviru e-poštnega naslova pa se lahko prenesejo v tretje države izven Evropskega gospodarskega prostora (EU, Islandija, Norveška in Lihtenštajn), ki ne zagotavljajo ravni zaščite, ki ustreza določbam GDPR, v zvezi z uporabo storitev na področju ciljnega oglaševanja, pri čemer se lahko v zvezi s predmetnimi postopki obdelave vaši osebni podatki prenesejo v tretje države, in sicer v Združene države Amerike. Če želite preprečiti postopke obdelave v skladu s to točko,si namestite razširitev za onemogočanje storitve Google Analytics  v vaš brskalnik. 

Posredovanje osebnih podatkov v Združene države Amerike v zgornjem primeru poteka na podlagi standardnih klavzul o varovanju osebnih podatkov (t.i. standardnih pogodbenih klavzul), ki jih je sprejela Evropska komisija. V nekaterih primerih je uporaba posebne izjeme iz črk b), c), 1. odst. 49. čl. GDPR, tj. iz razloga, ker je prenos nujen za izpolnjevanje pogodbenega razmerja med našim podjetjem kot upravljavcem in vami kot zadevno osebo oz. da je prenos nujen za sklenitev ali izvedbo pogodbe, sklenjene v vašem interesu.

 

 

6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?  

 

 1. Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo, razen če nas veljavni pravni red SR ne zavezuje k daljšemu hranjenju, na primer zaradi arhivskih ali računovodskih obveznosti. 
 2. Dokler vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona, jih hranimo tako dolgo, dokler to zahteva ali dovoljuje ustrezna zakonodaja (npr. 10 let v primeru računovodskih evidenc v skladu s členom črko a) in c) 3. odst. 35. čl. Zakona o računovodstvu). Če osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona in ta ne določa obdobja njihovega shranjevanja ali če nam taka obveznost ni naložena s sodno ali uradno odločbo ali nadaljnje hranjenje podatkov ni potrebno v zvezi s s takimi odločitvami hranimo vaše osebne podatke 10 let od dneva pridobitve, iz razloga, če bi jih bilo potrebno uporabiti v primeru sodnega ali drugega postopka ali za namene odprave neskladij v zapise.
 3. Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in veljavni pravni red SR ne določa drugače ali če možnost njihovega nadaljnjega shranjevanja ne izhaja iz zakona ali če taka obveznost ni bila naložena s sodno ali uradno odločbo ali nadaljnja hramba podatkov v zvezi s takimi odločitvami ni potrebna, jih hranimo po izteku pogodbe za obdobje 10 let, v primeru, čr jih je treba uporabiti v primeru pravnih ali drugih postopkih ali zaradi odprave neskladij v evidencah. 
 4. Če vaše osebne podatke obdelujemo samo na podlagi zakonitega interesa in če obveznost ali možnost njihovega nadaljnjega shranjevanja ne izhaja iz zakona ali če taka obveznost ni naložena s sodno ali uradno odločbo, ali nadaljnje hranjenje podatkov v zvezi s takšnimi odločitvami ni potrebno, jih hranimo največ 5 let od vašega zadnjega nakupa, v primeru, da so potrebni v sodnih ali drugih podobnih postopkih ali dokler uspešno ne ugovarjate njihovi obdelavi.
 5. V primeru, da vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve ali na podlagi zakona o EK in če obveznost ali možnost njihovega nadaljnjega shranjevanja ne izhaja iz zakona ali če taka obveznost ni naložena s sodno ali uradno odločbo ali nadaljnja hramba podatkov ni v kontekstu, ki je s takšnimi odločbami potreben, jih hranimo največ 5 let od podaje soglasja oz. vašega zadnjega nakupa v primeru obdelave po Zakonu o EK, pri čemer te podatke prenehamo hraniti, če prekličete soglasje oz. v primeru zavrnitve nadaljnje obdelave z odjavo. 

7. Kako od vas pridobimo osebne podatke

 

 1. Osebne podatke pridobimo le od vas, z oddajo naročila preko spletne strani oz. z nadaljnjimi postopki obdelave za namen izpolnjevanja pogodbe v smislu naših pogojev poslovanja ali tržnih dejavnosti.

 

8. Kako uporabljamo vaše podatke?

 

  1. V skladu s tabelo v 3. točki zgoraj pridobivamo samo tiste osebne podatke, ki jih potrebujemo za obdelavo vašega naročila in izpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti ter za namen ustreznega razvoja naših poslovnih dejavnosti. Vaše osebne podatke varujemo in zagotavljamo, da se uporabljajo izključno za namen, za katerega smo jih pridobili. Naši zaposleni, ki so pooblaščeni za delo z vašimi osebnimi podatki, so usposobljeni za zagotavljanje varovanja vaših osebnih podatkov. Zato iz tega sledi, da če: 
   1. smo vaše osebne podatke potrebovali za sklenitev pogodbe ali izpolnitev vaših predpogodbenih zahtev, smo jih uporabili prav v ta namen in na zakonsko dovoljen način;
   2. smo vaše osebne podatke pridobili zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, povezanih z našo dejavnostjo, na primer za namene izpolnjevanja računovodskih, davčnih obveznosti ali obveznosti varstva potrošnikov, jih uporabljamo in obdelujemo na način, ki ga ta zakon določa;
   3. obdelujemo vaše osebne podatke zaradi prevladujočega zakonitega interesa, jih bomo uporabili izključno v prizadevanju za zagotovitev takega zakonitega interesa;
   4. imamo vaše osebne podatke zaradi dejstva, da ste nam dali soglasje oz. da jih, če nam to dovoljuje zakonodaja, obdelujemo za namen in na način, ki je v njem naveden, vendar le do vašega preklica soglasja oz. če ne pride do odjave.  

 

 

9. Kakšne pravice imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

9.1 Pravica dostopa do podatkov

 1. Imate pravico, da prejmete od nas potrdilo ali in kako obdelujemo vaše osebne podatke, in če jih, komu in katere podatke posredujemo. Lahko zahtevate dostop do teh podatkov v obliki preproste zahteve poslane na kontaktne podatke, navedene na začetku teh Pravil. Prosimo, v zahtevi se ne pozabite se identificirati in posredujte nam kontaktne podatke na katere vam lahko pošljemo odgovor (npr. e-poštni naslov).

 

9.2 Pravica do popravka

 1. Če menite, da so nekateri vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, napačni, lahko od nas zahtevate, da jih popravimo. Od nas lahko zahtevate tudi dopolnitev podatkov, za katere menite, da so nepopolni. Prosimo, da v tem primeru ne pozabite jasno in razumljivo navesti, kaj je po vašem mnenju nepravilnost oziroma nepopolnost vaših osebnih podatkov, informacije o tem, kako želite izvesti popravek in po potrebi tudi dokazila o njihovi nepravilnosti.

 

9.3 Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

 1. Od nas imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, v določenih primerih, ki jih določa zakon, pa smo tej zahtevi dolžni ugoditi. Upoštevajte pa, da nam GDPR v nekaterih primerih dovoljuje, da zavrnemo vašo zahtevo za izbris, na primer, če je njihova obdelava potrebna za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvenoraziskovalne ali statistične namene ali za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih terjatev.

9.4 Pravica do omejitve obdelave

9.5.Imate pravico omejiti obseg, v katerem obdelujemo vaše osebne podatke, če: 

 

 1. ste izpodbijali pravilnost osebnih podatkov, dokler vaših ugovorov ne preverimo;
 2. je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar jih potrebujete vi za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. ugovarjate zakonitosti naših interesov pri obdelavi osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi navedenimi zakonitimi razlogi.  

 

9.6 Pravica do prenosljivosti podatkov

 1. Pravico imate, da od nas prejmete svoje osebne podatke v obliki, ki se običajno uporablja, in da te podatke prenesete drugemu upravljalcu ali posredniku. Ta pravica pa velja samo za podatke, za katere ste nam dali soglasje ali jih obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja z vami in se obdelujejo avtomatizirano. Tudi ta pravica se lahko uporablja le v obsegu, ki ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih oseb.

 

9.7 Pravica do ugovora

 1. V nekaterih primerih imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov. Pri postopkih obdelave po tem pravilniku gre predvsem za obdelavo, ki jo izvajamo na pravni podlagi prevladujočih zakonitih interesov oz. v primeru neposrednega trženja na podlagi Zakona o EK.
 2. V praksi do ugovorov zoper obdelavo običajno pride, če se iz nekega razloga ne strinjate z načinom, na katerega obdelujemo vaše osebne podatke v skladu s tem pravilnikom. V tem primeru je nujno, da nas o svojih ugovorih obvestite. Prosimo, da jasno in razumljivo opišete okoliščine, na podlagi katerih menite, da obravnavana obdelava neutemeljeno posega v vaše pravice in svoboščine. Ugovore naslovite na naslov info@tonerpartner.sk

 

9.8 Pravice v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem, vključno s profiliranjem

 1. V našem podjetju ne izvajamo avtomatiziranega individualnega odločanja, torej odločanja brez človekovega posredovanja. 
 2. Profiliranje strank izvajamo samo za namene neposrednega trženja na podlagi kupljenega blaga (npr. vrsta in znamka kartuš za toner), števila/vrednosti/časa naročil in interakcije z našim novičnikom. To pomeni, da bo stranka, ki kupi originalne tonerje, od nas prejela drugačno vsebino kot stranka, ki kupi kompatibilna polnila (enako velja za stranke, ki kupijo tiskalniške izdelke različnih znamk), ali pa bomo morda poslali marketinško vsebino le skupini strank, katerih naročilo je dosegli določeno vrednost ali pri nas nakupujejo v točno določenih časovnih intervalih. Strankam, ki dlje časa ne odprejo novic ali posameznih povezav ne dajo na razpolago, bomo zmanjšali intenzivnost pošiljanja ali pa jim bomo novičnik popolnoma prenehali pošiljati. Ta oblika profiliranja za vas nima pravnih učinkov, niti na vas bistveno ne vpliva na podoben način. Omenjeni obdelavi osebnih podatkov imate pravico kadarkoli ugovarjati. V tem kontekstu se po potrebi sklicujemo na člen 9.7.2 teh pravil.

 

9.9 Pravica do vložitve pritožbe

 1. Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede obdelave vaših osebnih podatkov, se kadar koli obrnite na nas. Naše podjetje si bo vse spore vedno prizadevalo rešiti v vaše dobro.
 2. Če pa z našim postopkom niste zadovoljni, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, o katerem lahko več informacij najdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

10. Spremembe pogojev varovanja OSEBNIH PODATKOV

 1. Varovanje osebnih podatkov za nas ni enkratna stvar. Informacije, ki smo vam jih dolžni posredovati v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko spremenijo ali prenehajo biti aktualne. Iz tega razloga si pridržujemo pravico, da te pogoje in določila kadar koli spremenimo v kakršni koli meri. Če te pogoje bistveno spremenimo, vas bomo o spremembi obvestili na spletni strani ali po elektronski pošti. 

 

 

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje storitev. Z brskanjem po strani se strinjate z njihovo uporabo.

 

Da bi zagotovili pravilno delovanje te spletne strani, včasih na vašo napravo shranimo majhne podatkovne datoteke, tako imenovane piškotke. To je običajna praksa večine spletnih mest. Te datoteke lahko v nekaterih primerih vsebujejo tudi osebne podatke. Prenos teh podatkov na druge strežnike nadzira uporabljeni brskalnik. Uporabo teh datotek lahko onemogočite v vašem brskalniku, vendar tega ne priporočamo, saj lahko bistveno omejite funkcionalnost strani.

 

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto shrani v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko brskate po njem. Zaradi te datoteke spletno mesto za določen čas shranjuje informacije o vaših korakih in nastavitvah (kot so jezik, valuta, država, identifikacija neprijavljenega uporabnika za shranjevanje nakupovalnega vozička itd.), tako da jih, ko naslednjič obiščete spletno mesto ali brskate po posameznih straneh ni potrebno ponovno vnesti.

 

Kako uporabljamo piškotke:

Ta spletna mesta uporabljajo piškotke, da si zapomnijo uporabniške nastavitve, za bistvene funkcije spletnega mesta, za namene trženja in analize prometa na spletnem mestu.

 

Spletno mesto skrbnika uporablja naslednje piškotke tretjih oseb:

 

AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping s. r. o.), Zboží (Seznam.cz, a. s.), Google Analytics (Google Inc): za spletno analitiko

 

Kako nadzorovati piškotke?

Piškotke lahko nadzirate ali izbrišete po lastni presoji – za podrobnosti glejte www.aboutcookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, shranjene v vašem računalniku, in večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo shranjevanje. Vendar pa boste v tem primeru morda morali ročno prilagoditi nekatere nastavitve vsakič, ko obiščete spletno mesto, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo delovale.

 

 

Kako zavrniti uporabo piškotkov?

Uporabo piškotkov lahko nastavite s svojim internetnim brskalnikom. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke v začetnih nastavitvah.

 

Nastavitev zavrnitve piškotkov za posamezne brskalnike:

Chrome

Firefox

Internet-Explorer

Android

Iphone a Ipad

 

Uporaba vtičnikov družbenih omrežij

Spletno mesto podjetja lahko vsebuje tudi družabne vtičnike tretjih oseb, ki obiskovalcem spletnega mesta omogočajo skupno rabo vsebine s prijatelji in drugimi stiki. Če se to zgodi ali se bo zgodilo, bomo zagotovili, da bodo te informacije vključene v izjavo o zasebnosti na naši spletni strani.

 

Gre predvsem za:

 • Facebook vtičnik, ki ga upravlja Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA;
 • Vtičnik YouTube, ki ga upravlja YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ZDA, hčerinska družba Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • Vtičnik storitve Instagram, ki ga upravlja Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija 94025, ZDA.

 

Upoštevajte, da teh socialnih vtičnikov ne upravlja naše podjetje, zato ni odgovorno za morebitno obdelavo osebnih podatkov s strani prej omenjenih upravljalcev (skrbnikov) teh vtičnikov ali povezanih spletnih mest, niti za njihovo delovanje in morebitno škodo, ki bi lahko nastala.

 

Vaš dostop do osebnih podatkov

Svoj uporabniški račun lahko kadar koli izbrišete. Prav tako imate kadar koli pravico zahtevati obvestilo o tem, katere informacije imamo shranjene v naši zbirki registriranih uporabnikov, kot tudi zahtevati, da spremenimo ali izbrišemo nekatere ali vse vaše osebne podatke. To zahtevo lahko pošljete našemu uredništvu na info@tonerpartner.si. Če vložite tako zahtevo, se bomo potrudili potrditi vašo identiteto, da preprečimo nepooblaščen dostop do vaših osebnih podatkov.

 

nazadnje posodobljeno 1. 4. 2022

Potrebujete pomoč? Pomagali vam bomo.

Svetovalka
pri izbiri
Prevzemna mesta. Do 1168 prevzemnih mest.
Široka izbira. Ponujamo več kot 51000 izdelkov.
Pri nas imate čas. Blago lahko vrnete v 30 dneh.
Nagradili vas bomo. Za vsak nakup prejmete točke zvestobe.

Stranke nas hvalijo

89% strank priporoča glede na vprašalnike o zadovoljstvu v zadnjih 90 dnevih.